Dynamics of Neo-Latin and the Vernacular

Conference theme

For an English description of the conference theme (aimed at an expert public), click here.

Voor een algemene beschrijving van het thema van het congres in het Nederlands (bedoeld voor een breed publiek), klik hier.