Dynamics of Neo-Latin and the Vernacular

12-03-13

Verslag vergadering 12 maart 2013 (Huygens ING, Den Haag)

aanwezig: Jan Bloemendal, Tom Deneire, Giel van Gemert, Eva van Hooijdonk, Ümmü Yüksel
verontschuldigd: David Kromhout, Harm-Jan Van Dam, Lia van Gemert

 

1.             Opening en vaststelling van de agenda. Datum (en plaats) van de volgende bijeenkomst

 

 

2.             Verslag van de vorige bijeenkomst

 

 

3.             Verslag van uitvoerders en begeleiders over stand van zaken m.b.t. en de voortgang van de onderscheiden deelprojecten

 

 

4.             Reactie van NWO m.b.t. het voortgangsverslag (zie bijlage)

 

 

5.             Stand van zaken m.b.t. de geplande bundel

 

 

6.             Bespreking van de bijdrage van Eva

 

 

7.             Bespreking van de bijdrage van Ümmü

 

 

8.             Bespreking van de bijdrage van Tom

 

 

9.             Verdere planning inzake de bundel en de toekomstige besprekingen van bijdragen

 

 

10.          W.v.t.t.k.

 

 

11.          Rondvraag

 

 

12.          Sluiting